В новините
 
25.11.2009 17:57   Новината е видяна 17133 пъти
Кратък отчет за дейността на община Бургас през 2009 г.
ИНФРАСТРУКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО

* Общият устройствен план на град Бургас е на финал. Той предвижда в новоусвоените територии да има повече зелени, отколкото урбанизирани площи. Това ще превърне Бургас в един от най-зелените европейски градове. Новият ОУП ще даде перспектива за развитието му в следващите 30 години. Той предвижда, най-общо казано, отваряне на Бургас към морето и езерата около него, изработване на модерна транспортна схема, включваща обходи на града, създаване на алтернативни възможности за придвижване вътре в него, развитие на водния транспорт, актуализиране схемата на масовия градски транспорт, отреждане на специални терени за изграждане на паркове за добив на възобновяема енергия и мн. др. 

* Проявихме воля да се борим с незаконното строителство в града. През 2009 г. бяха взети непопулярни, но необходими мерки за премахване на постройки, голяма част от тях в к-с „Меден рудник” и кв. Горно Езерово, издигнати без разрешение върху общинска и частни земи. През последните 12 месеца Община Бургас премахна над 500 бр. от така наречените временни обекти. Сред тях имаше незаконни павилиони и рекламни съоръжения, метални гаражи и антипаркингови устройства. 

* През 2009 г. чрез публично-частно партньорство между Община Бургас и собственици на търговски обекти бяха обособени два нови приветливи и чисти базара - пред Трета поликлиника и до стария Битак в к-с «Меден рудник». Двата района дълги години бяха известни като инфраструктурни язви на гр. Бургас. 

* Започна реалното изпълнение на спечеления от Община Бургас проект за реконструкция на общински път Бургаски минерални бани - Банево - Изворище. Той получи финансиране в размер на 4 664 820 лв. по Оперативна Програма "Регионално развитие". Срокът за изпълнението му е 2 години.

* Към октомври 2009 г. в озеленените площи на Бургас са внесени 800 бр. дървета, близо 10 000 бр. декоративни храсти и 250 нови пейки. За 12 месеца в града бяха обособени 800 нови паркоместа. Над 500 такива бяха освободени чрез инициативата на Общината за прочистване на Бургас от стари, излезли от употреба автомобили.

* Община Бургас монтира система за осветление в най-тъмния и занемарен участък от Морската градина - парк "Езеро". Реализираният проект е на стойност 349 000 лв. 240 осветителни стълба, разположени на площ от около 5 км., превърнаха района в привлекателно място за разходка и отдих.

Уличното осветление в Бургас се обновява поетапно. Изцяло подменени са уличните осветители по главните улици и булеварди ”Проф. Якимов”, ”Иван Вазов”, ”Димитър Димов” и др. Всички нови детски площадки, алеи и места за отдих, нови улици и паркинги, се изграждат с ново осветление.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ

* Нова обходна улица на стойност около 1 милион лева изведе тежкотоварния трафик от село Равнец. Тя се нарича "9 май", широка е 7 и дълга 700 метра. Чрез нея бе облекчено движението във вътрешността на селото. Жителите на Равнец вече се радват и на нови водопроводи под улиците "Черно море", "Тракия", "Юрий Гагарин" и "Камчия". Те са с обща дължина 1357 метра. 

* За 600 000 лв. беше извършено пълно благоустрояване на най-крайната и северна улица в квартал Лозово, с изграждане на нов тротоар и нови стълбове за улично осветление. Под нея и под съседната улица е положена нова водопроводна мрежа и канализация за отвеждане на дъждовни води, с обща дължина 1068 м.

* През лятото на 2009 г. започна полагането на канализация в квартал "Победа". Финансирането на проекта не включва изграждане на домовите отклонения, затова Община Бургас отпусна допълнително 450 000 лв. за тяхното реализиране. Канализационната мрежа ще бъде с обща дължина над 6 500 м. и ще обхване 24 улици в квартала. 

* Стартира изграждането на канализация в бургаското село Маринка, на стойност 2 400 000 лв. Проектът е изготвен от Община Бургас и се финансира от ПУДООС. 

* Към приключване върви изпълнението на проекта "Корекция на източното дере в кв. Долно Езерово". Дерето от години създава проблеми на местните жители, в него се удави и човек. След многобройни сигнали от Община Бургас, Министерство на извънредните ситуации отпусна 500 000 лв. за покриването му. Община Бургас добави свои средства за изпълнението на проекта, който е на стойност 1 105 240 лв. Строителството включва обличане в бетон на трасе с дължина 757 м.

В края на ноември 2009 г. започва и реалното изпълнение на проект за изграждане на нова канализация в Долно Езерово. Той се реализира със средства, спечелени от Община Бургас по ОП „Регионално развитие”.

УЛИЦИ

* Улица ”Цар Симеон I” се превърна в красива и удобна пътна артерия. Като част от цялостната й реконструкция бяха премахнати 220 стари дървета, които бяха болни и увредени. На тяхно място бяха засадени 240 нови дървета и стотици декоративни храсти. Ремонтът се забави заради сложната подмяна на всички видове комуникации под улицата. След полагането им тя беше покрита с нов асфалт. Само по тази бургаска улица са обособени 120 нови паркоместа. ”Цар Симеон I” е разширена, изградени са нови тротоари, система за осветление, пешеходна зона и джобове за контейнерите за смет. 

* Приключват строителните дейности за разширението на бул. "Захари Стоянов". Това е един от най-мащабните проекти на Община Бургас, който реално ще облекчи натоварения транспортен трафик от и към комплекс „Меден рудник”. Редуцирана е зелената ивица, разделяща двете пътни платна. За нейна сметка са оформени по три ленти в двете посоки. Това позволи увеличаване на пропускливостта на улицата с 1050 автомобила на час. Проектът се изпълнява с изграждане на отводнителна система, тротоар и велоалея. Той е изцяло съобразен с планировката на бъдещия пътен възел "Бургас - Средец - Созопол".  

* Ул. „Копривщица" в бургаския к-с „Лазур" беше цялостно реконструирана по цялата си дължина със средства на Община Бургас в размер на 740 000 лв. Изградени са нови тротоари и дъждовна канализация, подменена е водопроводната мрежа. Улицата е разширена и оборудвана с нови електрически стълбове и осветителни тела. Обособени са 60 паркоместа. Направена е нова маркировка и пътна сигнализация. Реализирано е озеленяване, включващо засаждането на над 200 броя декоративни храсти и дървета.

* Приключи реализацията на сложния проект за укрепване на бул. "Иван Вазов". Изпълнен беше демонтаж на съществуващата подпорна стена с дължина 204 м., която беше със скъсани анкери и заплашваше да се срути върху железопътните коловози под нея. По улицата бяха изградени нов тротоар, бордюри и дренажна система, която отвежда дъждовните води в уличната канализация. За обезопасяване на тротоара са монтирани 250 бр. антипаркингови съоръжения. Обособена е велоалея с широчина 1.5 м.За строителството МРРБ осигури 1 293 152 лв. целево финансиране. В процеса на ремонта се наложи удължаване на подпорната стена със 120 м., което го оскъпи с 370 000 лв., осигурени от Община Бургас. 

ДЕТСКИ ГРАДИНИ

* Бургаският квартал Лозово вече си има чисто нова детска градина - модерна, красива и добре обзаведена. Досега децата на Лозово бяха отглеждани и възпитавани в стара барака, строена през 70-те години на миналия век. Новата детска градина разполага със собствено кухненско помещение и медицински кабинет. Сградата е на два етажа със сутерен и е свързана със съседно помещение, предназначено за физкултурен и музикален салон. В двора на градината има две детски площадки с пясъчници и уреди за игра, а пространството около тях е озеленено и благоустроено. В момента с общински средства в Бургас се изграждат още: нова детска градина в квартал Крайморие, нов павилион на детска градина "Морска звезда" в к-с "Меден рудник", нов павилион в детска градина "Раковина".

* Детска ясла №1 в Бургас възвърна стария си блясък след ремонт за 99 000 лв. Тя се намира на адрес "Цар Симеон I"№5 и кореспондира по чудесен начин с новата визия на реконструираната улица.

* Със средства по съвместен проект на Община Бургас и Министерство на образованието и науката бе извършен основен ремонт на ЦДГ №1 "Звездица". Основен ремонт на детската градина не беше правен от 30 години.

ДЕТСКИ И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ

И през 2009 г. продължи инициативата на Община Бургас за реконструкция на старите детски и спортни площадки в града и изграждането на нови. През последните 12 месеца бяха построени, цялостно реконструирани или ремонтирани над 40 детски и спортни площадки. Част от тези проекти Общината финансира сама, а други се реализираха в партньорство с частния бизнес.

* Първата площадка в Бургас, пригодена за деца с увреждания, бе изградена в парка на к-с "Славейков" върху ¼ от неговата територия. Тя е оборудвана със съоръжения за игра и фитнес уреди, адаптирани специално за нуждите на децата в неравностойно положение. 

* Нов детски парк бе изграден в зона А на комплекс "Меден рудник". Теренът с площ от 15 дка доскоро бе използван за поставяне на стари метални гаражи, изхвърляне на отпадъци и паркиране на автомобили върху зелените площи. Сега на мястото на неугледната поляна са изградени 4 детски площадки, много алеи и 3 нови паркинга с капацитет от 120 паркоместа. 
 

* Изцяло обновена и реконструирана е спортната площадка на ул. "Дебелт", до ЦДГ № 20 "Златното ключе". На площ от 2 150 кв.м. са изградени три спортни игрища - за волейбол, футбол и баскетбол. Монтирана е и трибуна с 30 седящи места. Обновяването на спортната площадка е част от цялостен проект на Община Бургас на стойност 100 000 лв., който включва реконструкция и обновяване на още 3 спортни площадки - в к-с "Славейков", зад бл. № 1 /"Поморина"/, площадката на ул. "Гурко" /зад III поликлиника/ и площадката в кв. "Крайморие".

ЕВРОПРОЕКТИ

* Започна строежът на локално пътно платно на ул. "Крайезерна", което ще осигури безопасно транспортно обслужване на прилежащите територии от Промишлена зона "Север". Община Бургас спечели за този проект европейско финансиране по програма ФАР. Новият пътен участък е с приблизителна дължина 1000 м.

Проектът ще позволи в близко бъдеще да се работи по подготовката на вътрешното пространство на територията /400 декара/, избрана да стане индустриален парк.

Бургас ще има още една нова индустриална зона. Тя ще се намира край гр. Българово и е с размер 100 декара. Потенциални инвеститори от страната и чужбина вече проявяват интерес към двете индустриални зони.

* Община Бургас спечели проект по ОП „Административен капацитет”, озаглавен "Създаване и утвърждаване на механизъм за успешни публично-частни партньорства в община Бургас и Югоизточен планов регион".

* На 25 юни 2009 г. в София бе подписан договор по спечелен от Община Бургас проект за укрепване на свлачището под Летния театър. Той ще бъде реализиран със средства по Оперативна програма "Регионално развитие". Периодът за изпълнението му е 24 месеца.

* Бургас стана пилотна за България община, която печели безвъзмездна консултантска помощ от финансовата инициатива „Джаспърс”.

Консултантите от "Джаспърс" проведоха сериозна проучвателна кампания и предложиха 4 варианта за параметрите на проекта, с който Община Бургас ще търси европейско финансиране за пълна модернизация на градския си транспорт. Те са на стойност от 40 до 160 млн. евро.
 

* На 27 ноември 2008 г. Комитетът за наблюдение на Оперативна програма "Околна среда" реши безвъзмездно финансиране да получат още два бургаски проекта. Първият е за рехабилитация и разширение на водоснабдителната и канализационната мрежа в к-с "Меден рудник". Вторият проект е за изграждане на канализация в кв. Долно Езерово и тласкател до Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/ - Бургас.

Така одобрените проекти на Община Бургас по ОП "Околна среда" станаха 4 от 4 подадени. 

* Община Бургас спечели проект по Оперативна Програма "Регионално развитие" 2007 - 2013 - "Подобряване на образователната инфраструктура в община Бургас". Проектът включва прилагането на мерки за подобряване енергийната ефективност на сградите на шест училища и една детска градина, както и извършването на цялостен вътрешен ремонт и осигуряване на по-добър достъп до тях на хората с увреждания. Обектите, които са включени в проектното предложение са ПГАЕ "Гео Милев", ПГНЕ "Гьоте", ПГСАГ "К. Фичето", СОУ "Иван Вазов", ПГЕЕ "К. Фотинов", ОУ "Елин Пелин" и ЦДГ "Ханс Кристиян Андерсен". 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

* Община Бургас намери инвеститор, който по време на криза ще започне да строи многопрофилна болница с медицински център в „Меден рудник”. Проектът ще се изпълни като публично-частно партньорство, в което Община Бургас предоставя свой терен, а инвеститорът извършва строителството. Целият обект заедно с паркинга и подходите към него ще бъде на 9 дка площ. Реализацията му ще реши проблема с болничната помощ в най-населения жилищен комплекс, както и съчетаването на диагностиката с лечение. Жителите на комплекса ще бъдат обслужвани от съвременна апаратура и ще се избегне превозването на болните на далечно разстояние, както беше досега. Очаква се проектът да бъде изпълнен до края на 2010 г. Здравното заведение ще бъде на 7 етажа, ще разполага със 170 болнични легла, 15 кабинета за практикуващи лични лекари и най-съвременна апаратура.

* През 2009 г. Община Бургас продължи да осигурява съвременна техника не само за общинските, но и за държавните медицински заведения.

За нуждите на Междуобластния диспансер за онкологични заболявания бе закупена терапевтична рентгенова апаратура за повърхностна терапия на кожни тумори.

За нуждите на ДКЦ - 2 /бившата Трета поликлиника/ бе закупен нов рентгенов апарат.

На Общината бяха дарени 2 бр. лазерни офталмологични апарати за лекуване на диабетна ретинопатия и глаукома, които тя предостави на МБАЛ - Бургас.

В общинския бюджет за 2009 г. бяха предвидени средства за финансиране на процедури по "ин витро" оплождане. Средствата ще бъдат използвани за подпомагане на бездетни семейни двойки.

* Община Бургас предостави самостоятелно жилище на 5 младежи от "Защитено жилище за хора в риск" и 1 от Дом за деца, лишени от родителски грижи "Ал. Г. Коджакафалията". Апартаментът е общинска собственост и се намира в бургаския комплекс "Изгрев".

* 30 деца от Бургас с умерена степен на умствена изостаналост вече прекарват деня си не затворени вкъщи, а пълноценно - в занимания и игри, обгрижени от квалифицирани педагози и социални работници.

Те ползват услугите на първия градски Дневен център за младежи и девойки с умствена изостаналост. Добрата инициатива стана факт, благодарение на проект, разработен от Община Бургас в партньорство с Асоциация "Аркадия", който спечели финансиране по програма ФАР.

Проектът е на обща стойност 167 000 евро. Извършен е ремонт на помещения в к-с "Славейков". Те са обзаведени и оборудвани с всичко необходимо за обучението на децата. 

ОБЩИНСКА ПОМОЩ ЗА ПОЛИЦИЯ И ПОЖАРНА

* Община Бургас продължи да оказва ценна помощ на полицейските и противопожарни служби в града.

През последните 2 години с общински средства за екипа на Районна служба "Пожарна безопасност и спасяване" - Бургас бяха осигурени противопожарни шлангове, лицеви маски за апарати, работещи в непригодна за дишане среда, защитни облекла и нови каски.

На 20 май 2009 г. службата се сдоби с нов противопожарен автомобил, закупен с общински средства. Чрез осигуряването на допълнително гориво Общината подпомогна и работата на регионалното жандармерийско подразделение. 

* През 2009 г. Община Бургас взе мерки за ограничаване на инцидентите по един от най-натоварените пътни участъци в града. На печално известния заради многото смъртни случаи път Е-87 бяха монтирани радарен скоростомер, светлоотразителни кабари, които нощем трасират правилната траектория за движение. Със светлоотразителни лепенки бяха облепени всички стълбове в участъка на пътя от кръстовището зад стадион "Черноморец" до кръстовището Бургас-Средец-Созопол.

Със средства, осигурени от Община Бургас, беше направен и основен ремонт на КПП-то при кръстовището за Созопол, което се използва от „Пътна полиция”. 

МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И СДРУЖЕНИЯ

* Споразумение за сътрудничество беше подписано между Община Бургас и Българска академия на науките.

От името на БАН подпис в документа постави председателят на институцията академик Никола Съботинов - потомствен бургазлия, внук на Никола Димитров, който е бил кмет на морския град през 1921 - 1923 г.

На официалната церемония присъстваха други двама представители на бургаското лоби в БАН - академиците Евгени Головински и Панайот Бончев.

Договорът предвижда Община и Академия да си сътрудничат на широка основа, чрез обмен на информация, разработване и изпълнение на общи програми и проекти в областта на екологията, мониторинга на околната среда и природните ресурси в региона, устойчивото ползване и опазване на водите и водните ресурси. 

* В Бургас официално бе учредено Сдружение на общините от Югоизточен регион - България. Обединението е първото от този тип за страната. В него влизат градовете Бургас, Сливен, Ямбол и Стара Загора.

През октомври 2009 г. в Брюксел официално отвори врати и офис на Сдружението на общините от Югоизточен регион - България. Това се случи по време на "OPEN DAYS" 2009 - Седмица на европейските региони и градове, организирана от Европейската комисия и Комитета на Регионите.

 

* Заедно със 160 свои колеги от цяла Европа кметът на Бургас Димитър Николов подписа на 10 февруари в Брюксел Ковенант на кметовете - декларация за  общи действия в сферата на енергийната ефективност.

Това е първото събитие на изградената мрежа на кметове от европейски градове, в която участва и Бургас. Димитър Николов положи подписа си под декларацията заедно с кметовете на Мадрид, Париж, Будапеща, Хамбург и други големи европейски градове. 

КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ

* Звездата на световната оперна сцена Райна Кабаиванска се завърна в родния си град Бургас по покана на кмета Димитър Николов.

След дългогодишно отсъствие голямата българска прима пя на бургаска сцена. Пристигането на Кабаиванска в родния й град беше част от инициативата на "Завръщане в Бургас", която е насочена към успелите по света и у нас бургазлии.

* През 2009 г. Община Бургас извърши ремонти в множество културни институти:

- Ремонт в Младежкия културен център по проект „Подобряване на културната инфраструктура на Община Бургас”

- Ремонт на втори етаж на Историческия музей

- Ремонт на къща-музей „Петя Дубарова”

- Ремонт на Художествена галерия „Петко Задгорски”

- Ремонт в Регионална библиотека „Пейо Яворов” 

* Община Бургас направи основен ремонт на една от най-красивите постройки в града - къщата на Духтев в Морската градина.

Сградата има интересна история, преплетена с биографията на Георги Духтев - архитектът на бургаската Морска градина.

* Със средства по капиталовата си програма за 2009 г. Община Бургас извърши мащабни ремонти в няколко местни читалища:

* Народно читалище "Ангел Димитров" в квартал Сарафово

* Народно читалище "Изгрев" в к-с "Изгрев"

* Народно читалище "Петър Янев" в квартал Крайморие

* Народно читалище "Пробуда" в с. Равнец

* Народно читалище "Възраждане" в с. Рудник.

* През март 2009 г. завърши вторият етап от реконструкцията на градинката пред Драматичен театър "Адриана Будевска" в Бургас. Стойността на извършените благоустроителни дейности е около 100 000 лв. 

* При голям интерес и отлична организация протекоха тазгодишните издания на фестивалите «SPIRIT of Burgas”, „Бургас и морето”, Фестивал на пясъчните скулптури, Международен фолклорен фестивал.

* През 2009 г. Бургас влезе с два обекта в движението «100 национални туристически обекта».

Модерен интерактивен пътеводител вече помага на туристите, посещаващи града. Той е поместен в сайта на Туристическия информационен център.

По време на криза Бургас отбеляза ръст в туризма. През първите осем месеца на 2009 г. в града и кварталите му са реализирани с 28 541 повече нощувки, сравнено с 2008 г. 

* За първи път в България беше показана голяма колекция от 27 макета, принадлежащи на Музей "Леонардо да Винчи". Тя гостува в Бургас, по покана на кмета Николов. 

* Извършените през 2009 г. геоложки сондажи и археологически анализи показаха, че в Минералните бани край Бургас дълбочината на културните пластове е над 9 м. Там вече излизат находки от ІV-І хил. преди Христа.

След усърдна работа древните терми са почти разкрити. Археологическите проучвания бяха финансирани с общински средства в размер на 100 000 лв. Община Бургас има желанието да развие съществуващия стар Санаторно-курортен комплекс, да доразкрие и запази археологическите находки. Така целият район ще може да се превърне в курортна зона за културен и балнеоложки туризъм..

След археологическите разкрития при Минералните бани и полуостров „Форос" в квартал Крайморие, подкрепени финансово от Общината, стана ясно, че Бургас не е нов град с оскъдно минало, а има сериозно многовековно присъствие в европейската културна и политическа история.

ОБРАЗОВАНИЕ И РЕЛИГИЯ

* 2 300 000 лв. са собствените средства, които Община Бургас изразходи през 2009 г. за ремонти на училища и детски градини. В 10 училища дограмите са подменени изцяло. В няколко учебни заведения са подновени покривните хидроизолации, ремонтирани са санитарните възли. Обновени са външните фасади на училищата "Княз Борис I", "Любен Каравелов" и "Св. Климент Охридски".

*Бургас стана първият български град, реализирал на практика своя стратегия в областта на православното обучение. Дейността на клуб "Православни християнски ценности, традиции и празници" към Общински детски комплекс - Бургас стартира с провеждането на официален учебен час по религия и православие в специално оборудван за тази цел кабинет в СОУ "Константин Петканов".

Такива кабинети са обособени и в други бургаски училища. До момента в програмата за православно обучение са записани над 1500 ученици и постоянно се приемат нови молби.

СПОРТ

* Бургас си има нова спортна зала. Тя се намира в най-големия градски комплекс „Меден рудник”. С решение на Общински съвет - Бургас залата носи името на Никола Станчев - първият български златен медалист от олимпийски игри. Толкова голям спортен обект в града не е строен от 25 години. Залата е многофункционална, комбинирана за различни видове спорт - волейбол, баскетбол, хандбал, художествена гимнастика, борба, бокс, вдигане на тежести, минифутбол и др. Капацитетът на седящите места в нея е 150. 

* Община Бургас започна строителството на новия Спортен комплекс "Изгрев", който се намира в едноименния градски квартал. Той ще заеме мястото на старите спортни площадки зад РУМ "Велека", които 20 години плачеха за ремонт. Комплексът се изгражда върху общински терен с площ от 14 490 кв.м. Стойността му е 2 млн. лв., а срокът за завършване - до края на 2009 г.

40 % от терена ще бъдат заети от зелени площи. В останала част ще бъдат обособени обслужваща сграда, 2 футболни площадки, 3 тенис корта, игрище за баскетбол, игрище за волейбол, закрита площадка за тенис на маса, комбинирана детска площадка, фитнес на открито, игрище за петанка. 

* Община Бургас строи нов градски плувен комплекс. До края на годината той ще е готов и ще заеме мястото на стария, намиращ се зад "Флората" в Морската градина. В продължение на няколко десетилетия съществуващите там корита се използваха като резервоари за поливане на парковата растителност. Това безумие ще бъде поправено и в тях ще бъдат изградени два басейна - един 50-метров и един по-плитък 20-метров за начинаещи плувци. Те ще имат подгряваща инсталация, работеща с газ. Това ще позволи басейните да се ползват 10 месеца в годината, а при мека зима и целогодишно. В рамките на комплекса ще има обслужваща сграда, включваща санитарни възли, съблекални за мъже и жени, помещения за треньори и кафене.
Ключови думи: Бургас, ИНФРАСТРУКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО, ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ, УЛИЦИ, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ДЕТСКИ И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ, ЕВРОПРОЕКТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ОБЩИНСКА ПОМОЩ ЗА ПОЛИЦИЯ И ПОЖАРНА, МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ И СДРУЖЕНИЯ, КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ, ОБРАЗОВАНИЕ И РЕЛИГИЯ, СПОРТ,

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |