В новините
 
13.10.2010 06:53   Новината е видяна 9596 пъти
Настояват за спешни мерки за намаляване на шума от Летище Бургас
lКметът Димитър Николов ще настоява за предприемане на спешни мерки за намаляване на шума от Летище Бургас на среща днес следобед в транспортното министерство с министър Александър Цветков. В нея ще участват още, председателят на Парламентарната комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения Иван Вълков, представители на Държавно предприятие „Ръководство на въздушното движение”/РВД/ и на концесионерът на бургаския аеропорт „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД.
По време на срещата кметът Николов ще поиска фирмата-концесионер да се ангажира с изграждането на специална шумоизолираща стена, която да намали значително шумовото замърсяване. Друга мярка срещу шумовата агресия от самолетния трафик, която ще бъде коментирана, е възможността за промяна при захода на самолетите. Целта е те да не прелитат ниско над жилищните територии в Бургас.
Повод за действията на кметът Димитър Николов са многобройните жалби от шума на прелитащи самолети от жители на комплексите „Изгрев”, „Славейков”, „Зорница”, „Лазур” и кв. Сарафово.
Николов ще запознае участниците в срещата с първите данни от вече направените дневни и нощни замервания на шума. Те показват високи стойности на шума от транспортния трафик, част от който е и самолетния. Почти всички данни сочат превишения на допустимите норми от 60 децибела, като регистрираните нива са в диапазона 54-76 децибела. Най-ниско е шумовото замърсяване в Борисовата градина, а най-високо на точката вход/изход на Бургас, посока Поморие.
„Ще настоявам за предприемането на всички необходими мерки, за да се защитят интересите на бургаските граждани”, заяви Николов.
Летище Бургас е най-големият обект в сферата на транспорта, разположен на територията на общината. Проблемът с шума от дейността на аеропорта стои на вниманието на общинската администрация, като досега са предприети всички законови възможности като процедури, становища и изисквания за намаляване на въздействието му върху гражданите.
При провеждането на процедура за разработване на Генерален план на Летище Бургас, Общината изрази своето категорично становище - да се предприемат от страна на концесионера всички необходими реорганизации по процедурите за излитане и кацане на самолет, за да се гарантира избягване прелитането на самолети над жилищните територии. Становището беше предоставено, както на концесионера, така и в Министерството на транспорта и Министерството на околната среда и водите. Като резултат в Генералния план за развитие на Летище Бургас процедурите по излитане и кацане на самолети са предназначени за избягване на прекаления шум над населените райони на Бургас.
В изготвения Доклад за екологична оценка /ЕО/ вече е направен обстоен анализ на влиянието на шума върху засегнатите територии, определени са шумовите контури около аеропорта и е посочен приблизителният брой засегнато население. В становище по Доклада за ЕО на министъра на околната среда и водите са предвидени конкретни мерки за предотвратяване, намаляване и възможно най-пълно отстраняване на неблагоприятното шумово въздействие, като тези мерки са задължителни за изпълнение от концесионера на летището.
Към момента влиянието на самолетния шум чрез прилагането на оперативни мерки е намалено частично.
Като първа стъпка в капиталовата програма на Община Бургас за 2008 г.бе заложен обект „”Обследване въздействието на шума от Летище Бургас върху кв. Сарафово”. Самото изследване бе направено от акредитирана лаборатория през сезон лято-есен.
Общината обяви открита обществена поръчка с предмет „Разработване на Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Бургас”, независимо, че по Закона за защита от шума в околната среда сроковете за създаването на такава карта за Бургас са до 30 юни 2012 г. Изпълнител на поръчката е „СПЕКТРИ” ЕООД, а стойността на проекта е 220 хил.лв. Средствата са осигурени от бюджета на общината, а от месец юни т.г. започна и практическата работа по разработването на картата.
Целта на разработването на Стратегическа карта за шум е определяне на степента на шумово натоварване в околната среда чрез измерване, оценка и картотекиране на шумовите нива. Тя ще представлява план-карта на Бургас, върху която ще бъдат нанесени нивата от транспорта /автомобилен, железопътен и въздушен/, от промишлените дейности и други източници на шум. Ще бъдат определени районите с постоянно превишаване на стойностите на шума, които могат да предизвикат вредно въздействие върху здравето на хората. Картата ще бъде основата за постоянен контрол на шума в околната среда чрез инсталиране на три стационарни станции за непрекъснати 24-часови замервания. Тя ще позволи конкретно определяне на влиянието на различните шумови източници върху произволно избрана точка от града. Не на последно място, картата ще бъде и източник за информация на гражданите.
Факт са вече първите реални измервания на шумовите нива в 50 точки от жилищните комплекси и кварталите на Бургас. Освен през деня, са направени и нощни отчитания, за да се оцени какъв е делът на самолетния трафик, особено в жилищните комплекси под трасетата на прелитащите самолети. Затова и близо половината от точките са избрани в комплексите „Славейков”, „Зорница”, ,Изгрев”, ”Лазур” и кв. Сарафово.
Първите данни от замерванията показват високи стойности на шума от транспортния трафик. Почти всички данни показват превишения на допустимите норми от 60 децибела, като регистрираните нива са в диапазона 54-76 децибела. Най-ниско е шумовото замърсяване в Борисовата градина, а най-високо на точката вход/изход на Бургас, посока Поморие.
При самолетния трафик дневните измервания в почти всички точки сочат пикови стойности при прелитането на самолети, надвишаващи максималната гранична норма от 85 децибела. Те са в диапазона 81-99,5 децибела. Най-високи нива са отчетени над к-с „Изгрев” и к-с „Зорница”.
При нощните замервания допустимата норма от 55 децибела е превишена в по-голямата част от набелязаните точки. Най-силен е шумът в кв. Сарафово и в к-с „Изгрев”.
За получаване на по-реална картина за въздействието от самолетния трафик Община Бургас даде съгласие за поставянето на четири терминални станции, собственост на „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт”, за измерване на шума върху следните сгради - общинска собственост: ОДЗ „Ран Босилек”-к-с „Изгрев”, ОДЗ „Звездица Зорница”-к-с „Зорница”, ЦДГ „Райна княгиня”-к-с „Славейков” и ОУ „Христо Ботев”-кв. Сарафово.
Изготвеният проект за Стратегическа карта за шума ще се предостави за становище от министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите. Съобразно техните становище ще се разработи нейният окончателен вариант. Той ще се докладва до Европейската комисия и ще се предостави за одобрение от Общински съвет-Бургас.
Следващата стъпка на администрацията ще бъде изготвяне на План за действие, който ще съдържа анализи за текущото състояние, прогнози и мерки за намаляване и предотвратяване на шума. Независимо, че по закон срокът за разработването на такъв план е 18 юли 2013 г., Община Бургас възнамерява да започне работа по плана веднага след одобрението на Стратегическата карта за шума.


Пресцентър Община Бургас

Ключови думи: Летище Бургас, Александър Цветков, Парламентарна комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, Иван Вълков, Ръководство на въздушното движение, бургаски аеропорт, Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт,

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |