В новините
 
05.10.2006 05:42   Новината е видяна 2385 пъти
Във връзка с публикувана статия "Зловеща находка в Несебър” във вестник "Черноморски фар" бр. № 193 / 03.10.2006 г., община Несебър изразява официално становище, изпратено до редакцията на вестника:
ДО
РЕДАКЦИЯТА НА
В. „ЧЕРНОМОРСКИ ФАР”


По повод публикуваната в брой № 193 / 03.10.2006 г. статия „Зловеща находка в Несебър”, с автор Севдалина Пенева, желаем да бъде публикувана позицията на Община Несебър, касаеща повдигнатите проблеми, относно дейността на Управление „БКС и екология” към Община Несебър.
В разговор с г-жа Пенева, проведен на 02.10.2006 г., от Общината е уточнено, че трагичното обстоятелство, свързвано с откритите два трупа на новородени бебета на общинското сметище, се разследва от компетентните органи, които след приключване на разследването, ще се произнесат по случая и няма връзка с казуса „общинско депо”. Не е ясно защо се свързват двата проблема в един „журналистически материал”, който очевидно има за цел, насочвайки вниманието към случая с мъртвите деца и свързвайки го с дейността на Управление „БКС и екология”, да манипулира общественото мнение – факт, който не допринася за добрия имидж на Вашата медията.
Не можем обаче да не внесем яснота относно обстоятелствата, коментирани от цитирания като концесионер на сметището г-н Михаил Радев, относно законосъобразността на извозване на сметта, използвайки трагичния случай.
Взаимоотношенията, включително и финансовите, между Община Несебър и концесионера на градското сметище, са регламентирани в концесионен договор от 13.04.1999 година. В общинското депо обаче, отпадъци се депонират както от „Управление БКС и екология” към Общината, така и от други лица, за което се сключват договори между тях и концесионера. Не можем да приемем опита за вменяване на отговорност на Управление „БКС и екология” да следи за съдържанието на отпадъците в контейнерите, след като първичната им обработка и третиране,
разкомплектоването им се извършва на място в общинското депо /сметище/ от оператора на депото съгласно чл. 23 от Наредбата за управление на битовите отпадъци на ОС – Несебър, приета през 1999 г.. В програмата за управление на битовите отпадъци дружеството – концесионер „Голден Бъг” ООД /преобразувано в ЕООД впоследствие/, депозирана пред РИОСВ – Бургас, е записано, че обезвреждането на твърди битови отпадъци се извършва чрез контролирано санитарно депониране, т.е. на територията на депото се организира и разделянето на отпадъците. Некоректно в цитираните по-горе статии като концесионер на общинското сметище е сочен Михаил Радев, а не дружеството „Голден Бъг” ЕООД, със седалище – гр. Велико Търново.
Управление „БКС и екология”, осъществяваща дейността по сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците на територията на Община Несебър, не е общинска фирма /дружество/, както се твърди, а е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити /общински/. В чл. 12 и чл.16, ал.1 от Закона за управление на отпадъците е регламентирано извършването на дейности по събирането и транспортирането на отпадъците. От цитираните текстове става ясно, че задължение на кмета на общината е да организира дейностите по управление на отпадъците, както и че разрешение в тези случаи не се изисква. В този смисъл извършваната от Управление „БКС и екология” дейност е съобразена с разпоредбите на закона. В община Несебър не е входиран доклад от органите на ТП Сметна Палата – Бургас, с констатации квалифициращи дейността на Управление „БКС и екология” към Община Несебър като незаконосъобразна. Ето защо, на 03.10.2006 г. Кметът на Общината е изпратил молба до проф. Валери Димитров – Председател на Сметната палата, за предоставяне доклада, в който има констатации относно незаконосъобразни разходи за дейностите, свързани с битовите отпадъци. Още по-неясно е, откъде лицето Михаил Радев разполага с тази информация, както и с информацията за разпоредени проверки от Апелативна и окръжна прокуратура – Бургас.
Във връзка с изложеното по-горе, настояваме позицията ни по публикацията на Севдалина Пенева да бъде отразена.

За Кмет :/П/
/М.Недялкова – зам.кмет съгласно
Заповед № 1003 / 15.09.2006 г
Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
Мебели Бургас | namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |