В новините
 
05.04.2008 04:28   Новината е видяна 4917 пъти
КОНКУРС за длъжностите Директор на дирекция “Устройство на територията”, Началник на отдел “Строителство" и т.н.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 10А, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИЯ СЛУЖИТЕЛ И ЧЛ. 14 ОТ НАРЕДБАТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСИТЕ ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ, И ЗАПОВЕД №781/03.04.2008 год.

ОБЯВЯВА КОНКУРС

за длъжностите:

1. Директор на дирекция “Устройство на територията”
2. Началник на отдел “Строителство”
3. Главен експерт “Устройство на територията” в отдел “Устройство на територията, кадастър и регулация”

* Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността директор на дирекция “Устройство на територията”:
- образователно-квалификационна степен – бакалавър;
- професионален опит – 6 години;
- кандидатът да е дипломиран по една от следните специалности “Архитектура” или “Урбанизъм”;
- ранг – IІ младши;
* Допълнителни изисквания:
– компютърна грамотност: MS Windows, Word, Excel, Internet Explorer, Outlook Express, архивиращи програми;
* Минимална основна месечна заплата, определена за длъжността – 393 лв

 

* Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността началник на отдел “Строителство”:
- образователно-квалификационна степен – бакалавър;
- професионален опит – 5 години;
- кандидатът да е дипломиран по една от следните специалности-“Строителство на сгради и съоръжения”, “Транспортно строителство”, “Хидротехническо строителство”, “Хидромелиоративно строителство” и “Архитектура” ;
- ранг – IІІ младши;
* Допълнителни изисквания:
– компютърна грамотност: MS Windows, Word, Excel, Internet Explorer, Outlook Express, архивиращи програми;
* Минимална основна месечна заплата, определена за длъжността – 363 лв

* Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността главен експерт “Устройство на територията” в отдел “Устройство на територията , кадастър и регулация”:
- образователно-квалификационна степен – бакалавър;
- професионален опит – 2 години;
- кандидатът да е дипломиран по една от следните специалности “Архитектура” или “Урбанизъм”;
- ранг – IV младши;
* Допълнителни изисквания:
– компютърна грамотност: MS Windows, Word, Excel, Internet Explorer, Outlook Express, архивиращи програми;
* Минимална основна месечна заплата, определена за длъжността – 314 лв


* Начин за провеждане на конкурса:
- решаване на тест;
- интервю.


* Необходими документи за кандидатстване:
- заявление по образец – Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
- декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен по съответен ред от право да заеме определената длъжност;
-копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен;
-копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или ранг.
* Място и срок за подаване на документите:
Община Бургас – ул. “Александровска” № 26,деловодство
Краен срок за подаване на документи – до 10 дни след излизане на обявата.
* Общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса:
Информационното табло на източната фасада на сградата на Общината.
* Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично или чрез пълномощник.
* Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидатите при подаване на документите.

Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |