В новините
 
05.04.2008 14:44   Новината е видяна 5121 пъти
Чрез RRObserver бизнесът ще наблюдава администрацията

На 4 април, в присъствието на министъра на държавната администрация и административната реформа Николай Василев и кметове на общини от Пловдивска област, в Сопот бе демонстрирана специализирана информационна система – RRObserver („Наблюдател на регулаторните режими”), предназначена за мониторинг на регулаторните режими за бизнеса, администрирани от местните власти.
 Системата стартира пилотно в община Сопот, след което предстои въвеждането й и в останалите български общини. Преди това ще бъде извършено съответното синхронизиране и адаптиране на съществуващите вътрешни информационни системи, ползвани от общинските администрации.
RRObserver (http://www.rr.bia-bg.com/) е on-line базирана система и представлява унифициран софтуер, позволяващ осъществяване в реално време на справки за администрирането на различните регулаторни режими (лицензионни, регистрационни, разрешителни и уведомителни). Системата ползва данни, извличани по електронен път, от деловодната система на съответната община. В община Сопот, и в 80 други общини, се използва система за управление на документи, работни процеси и контрол на решенията „Архимед”, разработена от „Давид холдинг” АД, която се надгражда с новата разработка.
RRObserver дава възможност да се проследяват всички администрирани от съответната община регулативни режими – правомерно и неправомерно въведени.
Освен крайните законови срокове по издаване на съответните документи от страна на администрацията, ще се следят и сроковете по обмен на кореспонденция със заявителите, в случаите на непълнота или неизправност на подадените документи.
Проследяването на информацията може да се извършва на следните нива: община, област, регион за планиране, национално.
RRObserver е част от Електронното правителство и цели да улесни предприемачеството в стартирането и развитието на дейността му, като успоредно с това – ще генерира реални оценки за ефективността на администрацията. Продуктът позволява оценка на ефективността – както на административни процедури, така и на дейността на администрацията при обработване на заявления за стартиране или развитие на бизнес.
Представянето на системата бе направено от зам.-председателя на БСК Камен Колев и кмета на Сопот Веселин Личев. Създаването на RRObserver бе анонсирано на 17 март т.г., по време на официалното представяне от министър-председателя Сергей Станишев на Програмата за по-добро регулиране 2008-2009 г.
RRObserver е резултат от многогодишните усилия на БСК за преодоляване на проблема със съществуването на множество регулаторни режими, голяма част от които са въведени от общините без законово основание. Припомняме, че БСК разпространи серия свои анализи по темата и предизвика дискусия по проблема.
Последната среща във връзка с регулациите се проведе на 27 март т.г. в резиденция "Бояна" и бе организирана от министър Николай Василев. Пред присъствалите на срещата областни управители и представители на Националното сдружение на общините в Р България БСК представи проект за процедура, по която да се идентифицират законосъобразните режими. В тази връзка областните управители поеха ангажимент да предоставят на общинските администрации изчерпателни списъци (вж. Приложение 1) с въведените със закон режими, като всички останали се считат за неправомерни. Бе поет ангажимент, също така, да се направи преглед на механизмите за формиране на таксите, събирани от общините по отделните режими, и да се търси унифициране на правилата за формиране на размера на таксите за една и съща регулация в отделните общини. Основният извод от срещата бе, че масово не се спазват текстовете на Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност.
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


Регулаторни режими, законово администрирани от общинската администрация

Регистрационни режими:

1. Регистрация на тютюнопроизводители и на площите за отглеждане на тютюн
2. Регистриране на производството на тютюневи семена
3. Регистрация на собствениците на пчели и пчелни семейства
4. Регистрация на земеделска и горска техника и прикачен инвентар
5. Регистрация на строежи от 4-а и 5-а категория
6. Категоризиране на туристически обекти

Разрешителни режими:

1. Разрешение за ползване на място за извършване на амбулантна търговия
2. Разрешение за търговия на дребно с тютюневи изделия
3. Разрешения за таксиметров превоз на пътници
4. Разрешение за поставяне на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности
5. Разрешение за поставяне на рекламни, информационни и монументално-декоративни елементи върху недвижими имоти
6. Разрешение за издаване на позволително за ползване на лечебните растения
7. Разрешение за кратковременен престой на автомобили в забранени от Закона за движение по пътищата зони за извършване на товаро-разтоварни работи
8. Разрешително за ползване на тротоарно право за временно складиране на строителни материали
9. Разрешително за строеж
10. Удостоверение за ползване на строеж
11. Издаване на позволително за странични ползвания от гори и земи от горския фонд
12. Издаване на позволително за извършване на сеч и извоз на дървен материал
13. Разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и на лозя до 1 дка
14. Разрешение за отсичане и изкореняване на по-голям брой дървета и на лозя над 1 декар
15. Разрешително за отсичане на дървесни видове в частни имоти и горски фонд
16. Разрешително за сеч на дървета в селскостопански имот

Уведомителен режим.
1. Удостоверяване правото на собственост върху едри преживни и едрокопитни животни
2. Заверка на регистрите на настанените туристи в местата за настаняване и средствата за подслон

Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |