В новините
 
09.05.2008 12:49   Новината е видяна 2810 пъти
По-стриктни правила и повече прозрачност за дейността на лобистите

Докладът върху дейността на лобистите в европейските институции настоява за общ задължителен регистър на лобистите към Съвета, Комисията и Парламента. Той трябва да включва информация за източниците на финансиране, общ кодекс за поведение и санкции при неспазването му. Докладът беше приет днес на пленарната сесия на ЕП в Брюксел с 547 гласа "за", 24 "против" и 59 "въздържали се".
По време на дебата тази сутрин в ЕП, новият докладчик Ingo Friedrich (ЕНП-ЕД, Германия), подчерта важността да се постигне по-голяма прозрачност относно това "кой, къде и кога може да действа като лобист". Докладчикът изрази след това своята подкрепа за обслужването "на едно гише" за включване към общ регистър на лобистите към Съвета, Комисията и Парламента.

Общ задължителен регистър
Докладът на ЕП върху дейността на лобистите в европейските институции призовава за създаването на общ задължителен регистър на лобистите към Съвета, Комисията и Парламента. Той трябва да бъде приложим във всички европейски институции и да включва пълна финансова информация, механизъм за заличаване от регистъра и общ кодекс за поведение.
Депутатите приветстват предложението за обслужване "на едно гише", където лобистите да могат да се регистрират към Комисията и към Парламента. Те предлагат възможно най-скоро да се сформира съвместна работна група от представители на Съвета, Комисията и ЕП, за да може до края на 2008 г. да се подготви общ регистър и кодекс за поведение за всички лобисти, които желаят да получат достъп до европейските институции.

Санкции за неетично поведение
Според доклада трябва да се гарантира силен контрол по отношение на поведението на лобистите, като се подчертава необходимостта от въвеждането на санкции спрямо лобистите, които нарушават кодекса за поведение. Тези санкции могат да включват временно, а в по-тежки случаи и постоянно заличаване от регистъра.
Депутатите считат, че неетичното поведение на лобисти след установяването на общия регистър трябва да води до ограничаване на достъпа до всички институции, за които важи регистърът.

Дефиниция на понятието "лобиране"
Документът приема определението на Комисията за лобирането като "дейност, провеждана с цел да се повлияе на процесите на формулиране на политики и процесите на вземане на решения в институциите на ЕС".
Всички представители на публични и частни интереси, които влизат в това определение и редовно оказват въздействие върху европейските институции, следва да бъдат считани за лобисти и да бъдат третирани по еднакъв начин, се изтъква в доклада. Това включва професионалните лобисти, "вътрешните" лобисти от търговски дружества, НПО, мозъчните тръстове, търговските сдружения, профсъюзите и организациите на работодатели, организациите с идеална цел, както и адвокатите, когато не предоставят юридическа помощ или правна консултация, а се опитват по-скоро да повлияят на политиката.

Пълна информация относно финансирането на лобистите
Европейският парламент изисква разкриването на пълна информация за финансирането на лобистите, записващи се в регистъра. Тя трябва да включва оборота на професионалните консултанти и юридическите кантори, свързан с лобиране пред институциите на ЕС, както и относителната тежест на техните основни клиенти, приблизителна оценка на разходите на „вътрешните“ лобисти и търговските асоциации, свързани с пряко лобиране пред институциите на ЕС, както и цялостен бюджет и основни източници на финансиране за НПО и мозъчните тръстове.

"Законодателен отпечатък"
Докладчик на ЕП по дадена тема може по своя преценка да приложи към доклада си т.нар. "законодателен отпечатък", т.е. списък на регистрираните лобисти, до които е извършено допитване и които са участвали в изготвянето на дадения доклад.
Депутатите препоръчват такъв списък да бъде прилаган към законодателните доклади и подчертават, че е още по-важно Комисията да го прилага към своите законодателни инициативи.

Около 15 000 лобисти в Брюксел
Докладчикът признава влиянието на лобистите върху процеса на вземане на решения в ЕС и затова счита, че е изключително важно членовете на Европейския парламент да познават представляваните от лобистите организации.
По негови данни в Брюксел има 15 000 лобисти и 2 500 лобистки организации. Парламентът има свой регистър и кодекс за поведение на лобистите още от 1996 г., който включва ангажимент на регистрираните лобисти да се ръководят при действията си от високи етични норми. Понастоящем в ЕП има приблизително 5 000 регистрирани лобисти.

Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |