В новините
 
22.03.2009 12:56   Новината е видяна 5070 пъти
Каблешково на бунт срещу кариера

Каблешково и Медово се славят с хубавата природа и близостта до морето. Мястото е и историческо. Тук е Сиври баир и местността Биберна с върховете Голяма Биберна и Малка Биберна, откъдето цар Симеон е наблюдавал и ръководел Ахелойската битка на 20 август 917 г.
Днес от върховете се открива прекрасна гледка към Слънчев бряг, Несебър, Ахелой и Поморие чак до Бургас, Черноморец и Созопол.
Местоположението е особено благоприятно за развитие на пара- и делтапланеризъм и е предпочитано от националните клубове по екстремни спортове. Оттук минава прелетният път на птиците Виа Понтика, срещат се редки видове от флората и фауната.
Кметицата на Каблешково Елена Бояджиева обясни, че общината иска мястото да се оформи като историческо с възможности за възстановки на събитията от времето на цар Симеон, както и да развитие екстремни спортове, еко- и голф туризъм.
Районът обаче притежава и скални природни ресурси, към които са насочили апетитите си фирми от строителния бизнес. Мястото е предпочетено за строителна кариера, заявени са сериозни инвестиционни намерения и това провокира недоволството на местните хора.


Предисторията

Още през 2003 г. тогавашният министър на околната среда и водите Долорес Арсенова издава разрешение на „Инмат” ЕООД-Раднево за търсене и проучване на строителни материали в местността „Малка Биберна” в землището на Каблешково. Разрешението е за площ от 0,88 кв.км, срок от една година и се основава на Закона за подземните богатства.

Тогава никой от общината в Поморие, от кметството в Каблешково, от гражданите и от избраните от тях общински съветници не протестира.

Три години по-късно реагира с писмо до министерството кметът на Поморие инж. Петър Златанов. Той иска прекратяване на процедурата за търсене и проучване, както и евентуално концесиониране. Мотивът е, че районът притежава природни богатства, които дават възможност и за други дейности.

Искането е провокирано от нови инвестиционни намерения, свързани с изграждане на голф игрище. През март 2005 г. Общинският съвет взема решение общината да учреди дружество с ограничена отговорност с „Енджиби консултинг” ООД със седалище в София, представлявано от Дарио Томалети. Новото дружество „Кабланд” ООД е със седалище Поморие и има за цел проектиране, строеж и експлоатация на ваканционно-развлекателен голф комплекс, както и на жилищни и вилни сгради за сезонно ползване в местността „Хижата”.
Вървят процедури по отчуждаване и промяна предназначението на терени, проектните разработки по голф-проекта са в напреднала фаза, а дружеството с общинско участие „Кабланд” е сертифицирано като „Инвеститор – I клас”.

Местната управа предпочита да използва благоприятните природни дадености за развитие на туризма, а не за добив на строителни материали и настоява да не бъде допусната концесия за добив, съгласно Закона за подземните богатства.

Корупционни скандали забавят сриването на „Биберна”

Междувременно през 2005 г. шефът на „Инмат” Веселин Георгиев е назначен за директор на Изпълнителна агенция „Пътища” към Министерство на регионалното развитие и благоустройството (която от 2006 г. е преструктурирана във Фонд „Републиканска пътна инфраструктура”).

След влизането му във властта мястото в частния бизнес заема неговият брат Емил. В началото на 2008 г. журналистическо разследване доказа, че пътният шеф е в драстичен конфликт на интереси и той подаде оставка. През май с него се ангажира прокуратурата, а през октомври същата година той вече е обвиняем за 8 поръчки, сключвани между областни пътни управления в Сливен, Стара Загора и Хасково с "Биндер" АД, ГД "Инфраструктурни обекти" и "Инмат" ООД, управлявани от братята му Емил и Бойко Георгиеви, които са се облагодетелствали от договорите. Прокуратурата е установила още договори с братските фирми, но те са сключвани преди в Закона за обществените поръчки (ЗОП) да бъде записан текстът, че свързаните лица трябва да бъдат отстранявани от конкурсите. Според магистратите от всички тези договори са настъпили „значителни вредни последици за България, съществени смущения в правилното функциониране на пътния фонд, разколебаване на доверието в него и на възможността за контрол върху предоставените средства по европейските фондове”.

Именно заради загубата на доверие на 23 юли 2008 г. ЕК спря междинните плащания от Кохезионен фонд по проектите за "Изграждане на магистрала "Люлин", околовръстно шосе „София - Даскaлово" и "Техническа помощ за подготовка на пътни проекти по направление на общоевропейските транспортни коридори".
Обвинението към бившия държавен ръководител не е, че има сестра, а – двама братя. Единият от тях е шеф на строителна фирма, а другият – на фирма за добив на строителни материали. В случая единият брат възлага, вторият – продава, третият – строи. „Аз като съм шеф, братята ми без работа ли да стоят?” е едно от оправданията на Георгиев. Засега той е получил само... едно прозвище – Баткото, заради усърдието, с което защитава братята си.

От подготовката за приватизация на държавната „Инмат” чрез Агенцията по приватизация се извършва умела еквилибристика и десетки пререгистрации и плетеници на фирми за замитане на следите. До 2003 г., когато министърът на околната среда Долорес Арсенова щедро подписва разрешителни за проучване на подземни богатства – строителни материали в различни краища на страната. Инвестиционните намерения предвиждат след изчерпване на богатството рекултивация на терените и последващи инвестиционни намерения.

Възлагането се базира на известни вече материали за местностите – проучвания, карти и доклади за използвани през тоталитарните години кариери.
През 2003 г. „Инмат” приема за съдружник „Перфект-инвест холдинг” АД, а през 2008 г. – холдинг „Тера груп”. Междувременно „Инмат” ООД мимикрира в „Инмат 2002” ООД с управител брат Бойко Георгиев.

През 2005 г. Сливенският окръжен съд заличава като съдружник в дружеството „Инмат” ООД държавата, но назначава на държавна ръководна длъжност в същия сектор – Фонд „Републиканска пътна инфраструктура” неговият управител Веселин Георгиев. Засега еквилибристът, предпочел да се облажи от въртележката на управляващите, е под наблюдението на контролните държавни органи. А те – от европейските институции.

„Нов” играч

След известен период на затишие за обекта край Каблешково, изненадващо в края на август 2008 г. инвестиционно предложение за „Изграждане на кариера за добив на строителни материали (трахити) в част от утвърдените запаси на участък „Малка биберна – юг” от находище „Малка Биберна” в землището на Каблешково” депозира друга фирма - „ВИА-Строй” ООД-Варна със собственик Ангел Дерменджиев. Тази фирма се свързва с друг бивш шеф на Изпълнителна агенция „Пътища” Велико Желев, срещу когото има наказателно производство. След като оваканти мястото в агенцията, Желев стана съветник по пътните въпроси на регионалния министър Асен Гагаузов. Ангел Дерменджиев е съдружник с Мая Желева (бивша съпруга на Велико Желев) във варненските фирми "Хидрострой" и "Виа строй". Той е управителят и на "Екоинвест асетс" – фирмата, която е предпочетена да изгражда завода за преработка на отпадъци край Варна. Варненската окръжна прокуратура образува преписка във връзка с тръжната процедура.

В предложението на „ВИА-Строй”, депозирано в Община Поморие, подробно са описани местонахождението и начинът на добиване на строителните материали, а на картата са отбелязани полигоните за разработване на същата кариера, възложена за проучване на „Инмат”.

 Евентуалният добив ще се извършва на площ от близо 245 дка чрез открит способ и ще се осъществява по взривен начин. Ще се добиват целогодишно трахити, годни за пътни основи, трошен камък за асфалтови смеси, основи и за асфалтовобетонни смеси за покрития за горен пласт.

Необходимите за кариерата терени са разположени от 650 до 900 метра северно от Каблешково, северно от главния път Айтос-Каблешково-Ахелой, а източно от тях минава второстепенният път за село Медово. Площта е в горски фонд общинска собственост. Имотите са описани като дървопроизводителна територия на Държавно лесничейско стопанство (ДЛС)-Несебър.

Община Поморие изпраща писма до всички заинтересовани министерства и поделенията им в региона, че теренът, предвиден за реализация на предложението, попада в границите на защитени зони „Айтоска планина” и „Емине”.

Подписите на 1 600 от местните хора придружават възраженията, изпратени до министър-председателя, министрите на околната среда и водите и регионалното развитие и благоустройството срещу изграждането на кариерата. Подписват се освен жителите на Каблешково и тези от Медово, Порой, Бата.

„Мястото е на стотина метра от първите къщи на Каблешково, инфраструктура за такава дейност и движение на тежкотоварна техника няма и хората се притесняват, че взривовете и камионите ще пропукат домовете им и ще замърсят района. Тъй като обектът е разположен изцяло в горски фонд, изсичането на дърветата ще наруши допълнително екологичния баланс на района”, коментира Мария Захариева, чийто подпис е в списъка на протестиращите.

Официалното становище, което РИОСВ-Бургас дава за кариера „Малка Биберна” и което бе изпратено и в редакцията на „Фактор”, е „да се извърши задължителна ОВОС с мотив, че инвестиционното предложение има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и видове, съгласно Закона за биологичното разнообразие.”

Директорът на РИОСВ-Бургас доц.д-р Симеон Симеонов информира Министерство на околната среда и водите, че е проведена процедура по реда за извършване оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. Процедурата сочи, че теренът, предвиден за реализация на инвестиционното предложение, попада в защитени зони „Емине” за опазване на дивите птици и „Айтоска планина” за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна.

Съвет от играчи с опит:
Как се избягват ОВОС и обществен контрол

От РИОСВ увериха с официално писмо до редакцията, че към момента не е внесено задание за обхват и съдържание на ОВОС.

Оказа се, че случаят се замотава из министерствата, след което се минава на вариант раздробяване на части от по 50 дка – практика, дала резултат на други места. Това е „влизане с взлом, но през задната врата”, защото за този вариант не се изисква ОВОС, изготвен от лицензирани експерти, проектът не минава през Експертния съвет на общината и през обществено обсъждане.

„Ако направят обществено обсъждане, цяло Каблешково ще протестира”, категорични са местните и това е известно на кандидат-инвеститорите.

За това „ВИА-Строй” АД предлага на общината добивът да се реализира в кариера на площ от 50 дка, разкрита над утвърдените запаси в частта със старите разработки. Тя ще бъде обособена в самостоятелен имот, на който следва да бъде променено предназначението. Предлага се да се използва съществуващата инфраструктура и допълнително да бъдат изградени технологични пътища в рамките на разработваната част.

От „ВИА-Строй” дори твърдят, че площта на находището вече е използвана за добив на строителни материали в продължение на години от местното население. „Сравнително на гъсто се наблюдават стари кариерни гнезда, в които е добиван ломен камък или на 25 % от площта теренът е увреден”, констатират кандидат-инвеститорите.

От кметството в Каблешково обясняват, че някога наистина е имало кариера на това място, но това е било до 1976 г. Тогава е направена цялата инфраструктура на района с добив от тази кариера. Оттогава нещата са различни, Каблешково е нараснало и се развива в друга посока.

Сега фирмата обаче има намерение да изгради постоянно депо до пътя Каблешково-Медово, без да изгражда допълнителни комуникации между концесията и основната пътна мрежа в района. Техническите отпадъци от добива ще бъдат подлагани на рекултивация и използвани отново в производството.
От „ВИА-Строй” са съгласни, че добивът ще предизвика натоварване и дискомфорт на околната среда, свързано с шумово натоварване и прах, но „при вземане на мерки могат да го локализират така, че да не въздейства върху жителите на околните села, растителния и животински свят”.

Инвеститорът е отбелязал и риска от аварии при сондажните и товаро-разтоварни работи, както и опасността от свличане на материал.

Той подчертава също така, че в посочения ограничен район изцяло „липсват археологически, исторически и културни паметници”. „Съгласувахме предложението за кариера край Каблешково - дали сме становище да се стесни концесията и да не минава през зоната, където има паметници”, потвърди директорът на Регионален музей-Бургас Цоня Дражева.

Инвеститорът предвижда добивът да бъде реализиран в рамките на 25 години и да има последваща техническа и биологична рекултивация, която гарантира възстановяване на продуктивността на засегнатите площи за 5-годишен период.

В писмо до кметовете на Поморие и Каблешково, РИОКОЗ и Областна инспекция по труда инвеститорът Ангел Дерменджиев обяснява, че „ВИА-Строй” ООД е извършила проучване на находището, на основание на договора с МОСВ от 2003 г., резултатите са обобщени в геоложки доклад, защитен в МОСВ, а изчислените запаси и ресурси са утвърдени от специализиран Експертен съвет.

Нито дума за това, че възлагането и договорът на МОСВ през 2003 г. са били с друга фирма. Най-вероятно става въпрос за познатата от години практика – „купуване” на вече готова разработка, коментират хора от бранша.
Представителят на „ВИА-Строй”, посочен за контакти Никола Пашов, отначало отклони разговора, а след това и конкретния отговор с често използваната напоследък причина „финансовата криза”. Телефоните на „ВИА-Строй”, посочени в документите, не бяха действащи и актуални.

По повод геоложкия доклад от 2003 година Пашов отначало каза, че е предоставен безвъзмездно за ползване от „Инмат”, а след това конкретизира, че „ВИА-Строй” е получила разрешение за добив на базата на търговско откритие. „Кой е правил проучването, не е важно – те са имали техника за целта, направили са го. След като „Инмат” ни предостави своето проучване, имаме право да ползваме площта. Дали ще започнем, зависи от това какви условия ще ни предложи общината и дали те ще бъдат икономически изгодни. Нашите инвестиционни намерения не се променят, но ние не искаме да правим нещо незаконно. Ако общината има други намерения за тази местност, ние ще се съобразим”, каза още Пашов.

От разговора стана ясно, че на този етап „ВИА-Строй” не разполага с техника за добив на инертни материали. При договаряне с местната власт и при благоприятно стечение на обстоятелствата, такава щяла да се закупи.
Сега като че ли е период на затишие, но само привидно. Кметът на Поморие Петър Златанов е категоричен, че инвестиционното намерение няма да мине. На какво мнение обаче ще бъдат общинските съветници, сред които винаги се намира „лобисти”, предстои да разберем.

*
През 2003 г. се разигра и сценарият с пясъчната кариера край Слънчев бряг, за която офшорната фирма „Трансатлантик фрейтърс инк” взе 1 400 дка в съседство с Несебър и най-големия черноморски курорт „Слънчев бряг” – без конкурс и ОВОС, на базата на екологична обосновка и чрез търговско откритие за срок от 35 години с евентуално още 15 години продължение. А търговското откритие е стар доклад и сделка, подготвена и одобрена от ексминистрите Валентин Церовски и Долорес Арсенова, след това и от бившия министър-председател Симеон Сакскобурготски. Част от терените, предоставени за концесия, са частни и общински, но делата във ВАС за оспорване на концесионирането им не дадоха резултат.
Същата фирма „Трансатлантик фрейтърс инк” е концесионер и на кариера за добив на строителни материали – трахити от находище “Порой”, в землищата на селата Бата и Порой, община Поморие, въпреки становището на регионалните структури на МОСВ, че площта на инвестиционното намерение попада в границите на защитена зона “Айтоска планина”. Преценката на екоинспекторите е, че има вероятност и тази кариера да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитената зона.

Независимо от становището, през септември 2008 г. Общинският съвет на Поморие взе решение да се предостави концесионния договор и да се изготви пазарна оценка по заявлението от “Трансатлантик Фрейтърс България” ЕООД, относно закупуване на общинския горски фонд. На 20 декември м. г. фирмата подписа концесионния договор в МРРБ за срок от 25 години. Очакваният средногодишен добив от 1.454 кв.км е 256 хил. тона суровина. Община Поморие ще получава 30% от концесионното възнаграждение.

*
По същото време през 2003 г. „на мушката” идва и „Малка Биберна” в землището на Каблешково. Но тук се получава сблъсък на инвестиционни интереси – за добив на скални материали и за развитие на елитен туризъм на основата на запазена природна среда.
Въпрос на време е кой ще надделее.
И дали ще се приложи вече познатата схема за придобиване на терен чрез раздробяване и избягване на процедури по ОВОС.

И други прелюбопитни неща биха могли да се напишат, тъй като този бизнес тепърва ще процъфтява. Редакцията остава отворена за сигнали, мнения и откровени разкрития по всички въпроси, които „трасират” пътищата.

Само през първите седем години след приемането на страната ни в европейското семейство България ще получи около 6 млрд. евро от структурните фондове и от Кохезионния фонд. Магистралите и първокласните пътища ще се финансират от Кохезионния фонд. Със средства от структурните фондове ще се изграждат второкласните и третокласните шосета.

Извън тези пари за четвъртокласните пътища, които от няколко години се стопанисват от общините, е предвидено финансиране по линия на земеделските мерки.

По оценка на Евросъюза на България са необходими около 5.5 млрд. евро, за да приведе транспортната си инфраструктура към европейските стандарти. Приблизително половината от сумата следва да бъде инвестирана в пътища.

*
Още една фирма с име „Виастрой” троши не камъни, а нервите на бургазлии с некачествените кърпежи на улиците в града, но това е друга история. От бургаската община заведоха иск за некачествената работа и обясниха, че досега е имало практика такива фирми, които не разполагат със собствена асфалтова база, с инженерен персонал, както и с хора, които могат да се справят с асфалтирането, да печелят поръчки, само за да разпределят пари...


Автор: Текст и снимки: Румяна Емануилиду
http://www.factor-bs.com/news-7928.html
w-k FAKTOR

Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |