В новините
 
08.05.2009 03:35   Новината е видяна 5458 пъти
ЕП разгледа положението с правата на човека по света през 2008 г.
Постепенното премахване на смъртното наказание по света и постигнатият напредък относно правата на жените и децата са сред положителните резултати, посочени в Годишния доклад на ЕП относно правата на човека по света за 2008 г., който беше приет днес. Все пак според депутатите ЕС би могъл да работи по-ефективно в тази област. Друг въпрос, на който те обръщат особено внимание, е дали ЕС спазва винаги своите собствени принципи, давайки като пример борбата с тероризма и имиграцията.

Напредък при смъртното наказание, но противоречиви резултати относно заповедите за задържане

Според депутатите някои въпроси изискват умерен оптимизъм. Докладът приветства факта, че в общи линии прилагането на смъртното наказание намалява, с изключение на Иран, където неговата употреба нараства и непълнолетните правонарушители продължават да бъдат екзекутирани. Китай все още е държавата с най-голям брой на смъртни присъди в света, а Беларус е посочена като "единствената държава в Европа, където продължава да се прилага смъртно наказание". 

Като цяло Китай и Иран са изтъкнати като държави със сериозни проблеми относно злоупотребата с човешки права, но докладът подчертава също проблемите в Русия, Узбекистан, Зимбабве и в много други страни. Докладът отбелязва значението на текущите реформи в областта на правата на човека в Турция, но счита, че са нужни допълнителни подобрения, за да се гарантира защитата на правата на малцинствата и пълната свобода на изразяване. 

Депутатите приветстват също успешното сътрудничество по механизмите на международното наказателно правосъдие и особено по отношение на предаването на бегълци на съда, но отбелязват смесените резултати от тези заповеди за задържане в държави като Сърбия, Судан, Конго и Уганда.

Репутацията на ЕС относно човешките права не е перфектна

Отразявайки критиките, че Европа прилага своите принципи само когато й е удобно, докладът цитира "практиките на държавите членки във връзка с политиката на борба с тероризма", осъществявана от правителството на Джордж Буш. Депутатите отбелязват също, че имиграционната политика на ЕС представлява предизвикателство за репутацията на външната политика на ЕС в областта на правата на човека.

В допълнение, докладът призовава държавите членки на ЕС да ратифицират всички конвенции на ООН и Съвета на Европа за правата на човека. Няколко държави членки например не са ратифицирали до този момент Факултативния протокол към Конвенцията за премахване на изтезанията (OPCAT). Той отбелязва също, че Чешката република трябва най-после да ратифицира Римския статут и настоятелно приканва Румъния да "анулира своето двустранно споразумение относно имунитета със Съединените американски щати".

Работата на международните и европейските институции

Членовете на ЕП одобряват като цяло работата на Съвета на ООН по правата на човека, като в същото време отбелязват, че държавите членки на ЕС са "малцинство в Съвета по правата на човека". Те призовават държавите членки на ЕС да обединят своите усилията с държави, които продължават да подкрепят всеобщия и неделим характер на правата на човека.

Стремежът на словенското и на френското председателство за окончателното изготвяне на насоките на ЕС във връзка с правата на детето е крачка напред, но според депутатите трябва да се работи повече относно защитата на децата, засегнати от въоръжени конфликти. По същия начин правата на жените, включително насилието срещу жени, бяха приоритет за френското председателство, но все още съществуват пропуски в политиките на ЕС в тази област.

Кой ще защитава защитниците на правата на човека?

Депутатите вярват, че на защитниците на правата на човека, чиито живот в много случаи е застрашен, трябва да се издават по-лесно визи в спешни случаи, за да могат да получават временно убежище на територията на държавите членки на ЕС. 

Икономически, социални и културни права и отговорност на компаниите

Депутатите подчертават, че "икономическите, социалните и културните права са толкова важни, колкото гражданските и политическите права". Докладът призовава ЕС да "включи защитата на икономическите, социални и културни права в своите външни отношения с трети държави" и обръща внимание, че правата на човека също така включват правото на прехрана, на подходящи жилищни условия и други. Той изтъква също необходимостта от поощряване на социалната отговорност и от задължаване на транснационалните компании със седалища в държави членки на ЕС да зачитат съответните разпоредби на МОТ при извършване на дейност в трети държави.

Докладът поддържа тезата, че ЕС трябва да прилага едновременно всички свои инструменти, за да постигне по-голям резултат в областта на правата на човека. Подходът на Комисията и държавите членки (и по-конкретно в техните мисии и посолства извън ЕС) относно човешките права трябва от своя страна да бъде хармонизиран. 
Ключови думи: смъртно наказание, права на човека, депутати, еп, ес,

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |