В новините
 
04.06.2009 07:43   Новината е видяна 6541 пъти
ДЕКЛАРАЦИЯ от Федерацията на независимите синдикати на миньорите –КНСБ

България е една от  страните в Европейския съюз с най-нисък жизнен стандарт.  Това е абсолютно неприемливо за нас като социални партньори.

      Финансово-икономическата криза обхвана цялата национална икономика. В добивната промишленост първоначално бяха засегнати добивът на метални руди и на строителни материали, а през последните месеци все по-силно кризата обхваща въгледобивната промишленост, енергетиката, добива на нерудни полезни изкопаеми и скално-облицовъчни материали.


      Настояваме пред  изпълнителните органи на държавата, Народното събрание и всички политици за:


      1. Приемане от  държавата на ПМС по обсъжданата със социалните

партньори антикризисна програма за 2009 г. и периода до 2013 г. с оглед възстановяване и развитие на минната индустрия, като част от националната икономика.

2. Решителни мерки за изкореняване на корупцията на всички

етажи на властта.

      В частност по отношение  на добивната промишленост:

Пълно елиминиране на незаконния добив на подземни
богатства;

Прекратяване корупционните практики свързани с умишлено
забавяне решенията по искания за концесии за добив, разрешения за геоложки проучвания и внедряване на нови технологии.

3. Нов закон за подземните богатства, гарантиращ развитието

на добивната индустрия.

4. Промени в Закона за енергетиката, който понастоящем

изобщо  не гарантира енергийната независимост на страната , а освен това изцяло пренебрегва въгледобивната промишленост – главна опора на енергийната независимост.

5. Разработка на Енергийна стратегия и на Стратегия за добив

на метални руди и нерудни полезни изкопаеми отчитащи приоритета на добивната промишленост в развитието на националната икономика.

6. Бързо и качествено изпълнение на антикризисните мерки за

добивната промишленост, приети на тристранно равнище от проведените Браншови съвети през м. декември 2008 г., февруари и май 2009 г.

7. Осигуряване възможности за усвояване на средствата по

оперативните програми „Човешки ресурси“, „Конкурентоспособност на българската икономика“ и останалите средства от европейските фондове.

8. Разглеждане на възможностите за оказване държавна помощ

на търговските дружества от добивната промишленост при спазване утвърдените регламенти на ЕС.

      9. Спешни мерки за преодоляване кризата в енергетиката и

въгледобива:

Осигуряване на експорт на допълнителни количества енергия.
Вземане на мерки срещу вноса на енергия на Балканския полуостров от страни нечленуващи в ЕС;

Мотивирани и енергични действия пред Европейската
комисия за преразглеждане на някои необосновано къси срокове за екологизация на термичните централи и за ограничаване на парниковите газове;

Защита на производителите на енергия от местни
енергоизточници и предотвратяване опасността от ликвидиране на ТЕЦ „Бобов дол”, ТЕЦ „Марица 3” Димитровград и ТЕЦ „Сливен” заедно с мините, които ги снабдяват;

Запазване на държавната собственост върху „Мини Марица-
изток”, както и други основни енергийни обекти /НЕК, АЕЦ „Козлодуй, ТЕЦ „Марица-изток 2”/;

Създаване възможности за разработка на неизползваните
досега въглищни находища в района на Лом, Елхово, Балша, а в перспектива – Добруджанското находище.

10. Възстановяване на необлагаемия минимум върху

ниските доходи. Увеличаване необлагаемия размер на разходите на предприятията за храна.

      11. Промяна на Кодекса за социално осигуряване за удължаване на срока за пенсиониране на работещите при условията на първа и втора категория труд от 2010 г. до 2014 г.

12. Ратифициране на Конвенция 176 на МОТ за безопасност

и хигиена на труда в мините. Преодоляване голямото закъснение по отношение на  актуализацията на нормативната база за безопасност и здраве при работа. Въвеждане на икономическо стимулиране за предприятията, работещи без трудови злополуки. Въвеждане на данъчни и митнически облекчения за търговските дружества, инвестиращи в средства за безопасност и здраве при работа.


Настояваме пред работодателите от добивната промишленост:


1. Да не се опитват да прехвърлят цялата тежест на кризата

върху плещите на българските работници и служители. Да осигурят увеличение на трудовите възнаграждения не по-малко от средногодишната инфлация за предходната година.

2. Да предприемат решителни мерки за запазване на

работните места и съхраняване на квалифицирания персонал, както и за развитие на добивната индустрия и стабилизиране и просперитета на търговските дружества.

3. Да предприемат постоянни и категорични действия за

непримиримост към нарушенията на изискванията за безопасна работа, осигуряване безопасност и здраве при работа на всяко работно място, за недопускане на трудови злополуки и професионални заболявания.


      Подкрепяме призива на КНСБ, като изразяваме своето възмущение спрямо внесения в Народното събрание скандален законопроект за събранията, митингите и манифестациите, който ограничава демократичните права на гражданите, както и внесения законопроект за промени в Кодекса на труда, които целят нашите работници и специалисти да бъдат прехвърлени като стока от един работодател на друг.

      Подкрепяме също така искането за нов закон осигуряващ конституционното право на стачка, а също за рязко увеличаване размера на обезщетенията за безработица, което понастоящем не само, че е далеч от европейските стандарти, но дори не отговаря на изискванията на Кодекса за социално осигуряване.

 

Ключови думи: ДЕКЛАРАЦИЯ, Федерация, синдикати, миньори, КНСБ,

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |