В новините
 
06.08.2009 17:46   Новината е видяна 6041 пъти
Анализи на БСК

Българска стопанска камара изпрати до Трайчо Трайков - министър на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) анализ за констатираните нередности в конкурсната документация, процеса и процедурите за оценка и публичност на проектите по схемите  по ОП „Конкурентоспособност  - Технологична модернизация в МСП и „Технологична модернизация в големи предприятия”.

     По  двете схеми бяха подадени 1104 броя проектни продложения, от които бяха одобрени за финансиране проектите  на 175 МСП и 39 големи предприятия, с общ размер на безвъзмездната финансова помощ в размер на повече от 190 млн.лв.

     Основните изводи в анализа показват, че Оценителната комисия е одобрила проектите  на предприятия при условията  на спорни и непрозрачни методики и процедури.

    Като  най-голямата индустриална и работодателска организация в България БСК винаги е провеждала последователна политика за активна защита на интересите на своите членове, както и да подпомага държавните институции в провеждането на последователна и ефективна икономическа политика в интерес на  цялото общество.

    БСК предлага на МИЕТ пакет от 20 предложения, с които да бъдат премахнати предпоставките за неволно и/или злонамерено  изкривяване на конкурсните резултати: 


Средствата  по ОП Конкурентоспособност да бъдат  ползвани и като инструмент за провеждане на регионална политика за стимулиране на бизнеса;
Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП) да открива процедурата за набиране на външни оценители успоредно с откриването на процедурата за набиране на проектните предложения, с цел оценителните комисии да започнат работа веднага след изтичане на срока за подаването им. БСК настоява срокът за оценка на подадените предложения да не надвишава 3 месеца от крайния срок за подаването им;
Осигуряване на публичен достъп до данните за професионално образование и опит на оценителите;
Публично обявяване на имената и отстраняването от участието в оценителни комисии на оценителите (външни и вътрешни) допуснали посочените в този анализ пропуски по оценката на проектите (по допустимост, техническа и финансова);
Отстраняване на кандидатите за оценители, които участват в екипи по подготовка, консултиране и управление на проекти;
Отстраняване на кандидатите за оценители, които се намират в роднински връзки помежду си;
Въвеждане на практиката за разпределяне на оценяваните проектни предложения на лотариен принцип в присъствието на нотариус, или разпределянето на проектите да се наблюдава от представители на бизнес-организацииите и други институции;
Възстановяване на добрата практика от Програма ФАР за определяне на разумен срок, в който кандидатите да представят на Оценителната комисия някои пропуснат документ-елемент на проверката за допустимост. 
Уеднаквяване на нормативните критерии за:
големи предприятия с изискванията на Наредбата на МФ за Големи данъкоплатци и осигурители;
независими, свързани лица и партньори по смисъла на законите за МСП, МСС24, данъчно-осигурителното законодателство и Търговския закон.
Въвеждане на законов регламент за лишаване на едно предприятие от статута му на МСП в случай на участие на офшорна фирма в капитала му;
При публикуване на резултатите от оценката задължително да бъдат включени данните, от които са изчислени коефициенти и показатели, въз основа на които са определени съответния брой точки. 
Въвеждане на система за надзор и контрол върху работата на Оценителната комисия, в която да бъдат включени представители на национално признатите работодателски организации;
Санкциониране на предприятията, които са подали декларации с невярно съдържание за статута им като големи, респ. малки и средни предприятия;
Адаптиране на изискванията към участниците и методиката за оценка на техните предложения към справедлива система за съпоставяне на финансовите показатели  само между предприятия извършващи основната си дейност от един и същ сектор на икономиката, за всички оценявани периоди;
Проверка за съответствие на обявените от предприятията кодове по НКИД с обявените от тях подове по НКИД пред НАП на база Декларация – обр.1 за осигурените лица.
Методиките и критериите за оценка на проектите да станат публични и всеки кандидат да може предварително да пресметне максималния брой точки, които може да събере.
Унифициране на процедурите и формите за кандидатстване.
Преминаване към електронно подаване на проектите.
Одобрените проекти, които изискват сериозно самоучастие на кандидата, задължително да преминат за проверка през: скоринг система одобрена от Асоциацията на банките в България, проверка на кандидата в централния кредитен регистър и др.
Включване на арбитражна клауза в договорите с бенефициентите.

Ключови думи: икономика, анализ, процедури, оценка, проекти, модернизация, проектни, комисия, предприятия, политика, комисии, оценители,

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |