В новините
 
04.09.2008 07:08   Новината е видяна 2868 пъти
Равенство между жените и мъжете в Европейски съюз през 2008

В първия доклад на ЕП относно равенството между жените и мъжете в ЕС, който обхваща всички 27 държави-членки, се изразява загриженост относно разликите в заплащането между двата пола, подчертава се недостатъчното участие на жените в процеса на вземане на решения, както и необходимостта от мерки за борба с всички форми на насилие, упражнявано над жените.
 
В доклада, който беше приет днес с 563 гласа "за", 65 "против" и 61 "въздържали се", депутатите подчертават двойствената природа на политиката на ЕС за равните възможности за жените и мъжете. От една страна, тя гарантира равенството между жените и мъжете във всички области на политиките на ЕС (насърчаване на равенството между половете), а от друга, предприема целенасочени мерки за превъзмогване на дискриминацията срещу жените.
 
15% разлика в заплащането между жени и мъже
 
Една от централните теми в доклада на Iratxe García Pérez (ПЕС, Испания) засяга положението на жените на пазара на труда. В този контекст се изразява загриженост относно липсата на напредък през последните няколко години по отношение на разликата в заплащането на жените и мъжете (15%), която не се е променяла от 2003 г. насам.
 
В тази връзка докладът подкрепя предложението да се наложи на работодателите задължение да извършват одит на заплатите и да разработват собствени планове за действие с цел премахване на разликите в заплащането. Същевременно депутатите призовават институциите на ЕС и държавите-членки да обявят 22 февруари за международен ден на равенството в заплащането.
 
В по-общ план членовете на ЕП обръщат внимание върху неблагоприятното положение на жените на пазара на труда, което от своя страна води до натрупване на по-малко права за пенсия и други социални права, особено при социални системи, в които правото е основано на регистрираните трудови вноски или заплащане на индивида.
 
Депутатите изразяват загриженост също така по повод продължаващото несъответствие между образователното равнище на жените и мъжете и тяхното положение на пазара на труда, където жените получават по-ниско възнаграждение, по-краткотрайни договори и професионалното им развитие е по-бавно от това на мъжете, като същевременно имат по-добри образователни постижения от мъжете. Според текста на доклада Комисията и държавите-членки трябва да предприемат подходящи мерки за преодоляване на стереотипите в образованието и трудовата заетост на всички равнища.
 
Недостатъчно участие на жените в процеса на вземане на решения
 
ЕП счита, че цялостното участие на жените в процеса на вземане на решения на местно, национално и европейско равнище е недостатъчно. Според статистическите данни само 33% от ръководните кадри в предприятията са жени, докато 23% от депутатите в националните парламенти и 33% в ЕП са жени.
 
В този контекст Европейският парламент приканва Комисията, държавите-членки и политическите партии да обмислят възможността за действия за подобряване на ситуацията, като посочва, че "прилагането на изборни квоти има положителни последици за присъствието на жените".
 
Съчетаване на професионалния и семейния живот
 
Според депутатите са необходими още усилия в областта на съчетаването на професионалния и семейния живот, за което свидетелства и фактът, че нивото на заетост спада с 13.6% средно при жените, които се грижат за малки деца.
 
В доклада се отбелязва също така, че рамковото споразумение относно родителския отпуск може да бъде подобрено чрез "въвеждане на насърчителни мерки за окуражаване на бащите да ползват родителски отпуск, укрепване на правата на работещите, ползващи родителски отпуск и придаване на гъвкавост на схемата на отпуските, увеличаване на продължителността на родителския отпуск".
 
Членовете на ЕП призовават държавите-членки да предложат конкретни мерки за борба срещу неравенствата между жените и мъжете, породени от прекъсване на трудовата заетост поради отпуск по майчинство или отпуск за полагане на грижи за зависими лица, както и за намаляване на техните отрицателни последици върху професионалното развитие, възнаграждението и пенсионните права.
 
Борба срещу всички форми на насилие над жените
 
Докладът подчертава значението на борбата срещу насилието, упражнявано над жените, за постигане на равенство между жените и мъжете, и призовава Комисията и Съвета да създадат ясна правна основа за борба с всички форми на насилие срещу жени, включително срещу трафика, както и да вземат решение за цялостно включване в политиките на ЕС на борбата с трафика на хора и свързаните с него въпроси на имиграцията и търсенето на убежище.
 
В заключение депутатите призовават Комисията и държавите-членки да комбинират усилията си за борба срещу организираната престъпност и мрежите за трафик, както и да засилят "законодателните, административни, образователни, социални и културни мерки за възпиране на търсенето на проституцията".
Ключови думи:

 

Вашите коментари
0
добави коментар
Прякор:
Коментар:
 
Въведете кода от картинката:
 
Коментари
 


Акценти от Bourgas-news.com
 

Последните грозни снимки
Фургоните - Републиканска отново - така е вече няколко месеца.
Март.2009        публичен дом - слухове се нося, че в това изостанало метално нещо малолетни упражняват определени професии
Фото галерияАрхив по дати
От:
До:
 

Последните обяви
 


© 2009 WWW Development News Network. All Rights Reserved
namerih.com добави сайт | Уеб дизайн Бургас | Advertise with us | Terms of service | Контакти |